< Cofnij

OŚWIADCZENIE

Szanowni Uczestnicy Konferencji,

Uprzejmie informujemy, że treści wypowiedziane przez jednego z prelegentów na temat planowanego badania nad EGCG nie zostały uzgodnione z organizatorami konferencji.

Sposób zachęcania do wzięcia udziału w badaniu stoi w sprzeczności zarówno z aktualną wiedzą medyczną, jak i z zasadami wypowiedzi podczas wykładu o charakterze naukowo-dydaktycznym.

Organizatorzy nie zgadzają się z opinią, że można przerwać suplementację w oczekiwaniu na pojawienie się leku.

Organizatorzy konferencji