< Cofnij

Zaproszenie na 7 grudnia 2019

Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa.

Jestem aktywny, użyteczny, potrafię, chcę. Jak pokonywać ograniczenia?

 

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na trzecią już konferencję z cyklu: Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa.

Tym razem wystąpienia i warsztaty będą adresowane przede wszystkim do przedstawicieli zawodów medycznych, terapeutów, rodziców i opiekunów starszych dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zespołem Downa.

Spotkanie odbędzie się 7 grudnia 2019 roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odmawianie człowiekowi z trisomią 21 możliwości rozwoju na tych samych zasadach, jakie mają osoby zdrowe, jest formą dyskryminacji.

Podstawowym warunkiem rozwoju każdego człowieka jest wychodzenie poza granice komfortu. 

To m.in. wychodzenie do nowych środowisk, w których możemy się czegoś nauczyć. To nabywanie większej samodzielności w życiu codziennym poprzez samoobsługę, edukację, zachowania społeczne,  pracę, mobilność, itd. Dlatego, organizowane zajęcia nie powinny służyć jedynie zabawianiu osób z wyzwaniami rozwojowymi, zajęciu „czymkolwiek”. Warto umożliwiać tworzenie rzeczy pożytecznych, dających im satysfakcję i poczucie własnej wartości.

Omówione zostaną metody pokonywania ograniczeń, jakie niesie ze sobą trisomia 21.

Przypomnimy dlaczego warto zadbać o metabolizm, czyli „biochemię” organizmu, omawiając właściwą dietę, możliwości suplementacji oraz różne formy aktywności fizycznej. Omówimy najczęstsze zaburzenia endokrynologiczne.

Zasygnalizujemy możliwości włączania osób z zespołem Downa w życie społeczne i zawodowe z korzyścią dla wszystkich.

Czy warto biernie oczekiwać ofert ze strony władz i organizacji państwowych? Może warto występować z inicjatywą? Znamy potrzeby i możliwości naszych podopiecznych oraz wiemy, jak je realizować. Przedstawimy kilka pozytywnych przykładów pracy organicznej.

Ufamy, że taki kształt spotkania pobudzi wyobraźnię, doda odwagi w podejmowaniu działań, w mniejszej, czy większej społeczności na rzecz przekraczania barier wynikających z różnych ludzkich ograniczeń, również związanych z zespołem Downa. Mamy nadzieję, że odpowiemy choćby częściowo na pytania: co można zrobić, jak i dlaczego.

Chcielibyśmy, by ze spotkania każdy zabrał ze sobą głębokie przekonanie, że warto się starać.