Dane kontaktowe

Sprawy merytoryczne:

dr n. med. Milosława Zowczak-Drabarczyk
e-mail: mzowczakdrabarczyk@ump.edu.pl

dr n. med. Anna Blacha
e-mail: achlebna@ump.edu.pl

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej
Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UMP

 

Sprawy organizacyjne i rejestracja:

mgr Monika Gładysz

Biuro Organizacji Konferencji Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań
tel. 61 854-76-80, 61 854-73-84
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

 

Strona konferencji:

mgr Marcin Nowicki

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej
Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UMP
e-mail: nowickim@ump.edu.pl