Miejsce obrad

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP 
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań

 foto CKD