Opłaty

 

Uczestnicy 150 PLN
Studenci, rodzice 50 PLN

W ramach opłaty gwarantujemy udział w Konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz udział w warsztatach (konieczna osobna rejestracja).

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Citibank Handlowy 
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Fredry 10, 61-701 Poznań
z dopiskiem: trisomia2019, imię i nazwisko uczestnika

Warunkiem niezbędnym do potwierdzenia udziału w konferencji jest wniesienie opłaty uczestnictwa najpóźniej do 30.11.2019 r.

Dane do faktury należy podać podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji bez podania danych do faktury wszystkie zgłoszenia dotyczące faktur przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres konferencje@ump.edu.pl.

Faktury wystawiane są na podstawie dokonanej wpłaty. Jeśli życzycie sobie Państwo fakturę przelewową uprzejmie prosimy o kontakt z biurem.