Komitet organizacyjny

Komitet Organizacyjny:

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej - Wydział Medyczny

Prof. dr hab.n.med. Maria Iskra

Dr hab. n.med. Dorota Formanowicz

Dr n.med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk

Dr n.med. Alicja Brożek

Dr n.med. Anna Blacha

Dr n.med. Kalina Maćkowiak

Mgr analit.med. Marcin Nowicki

Katedra Geriatrii i Gerontologii Pracownia Terapii Zajęciowej - Wydział Nauk o Zdrowiu

prof. UMP dr hab.n.med. Mariola Pawlaczyk

Dr n.hum. Mirosława Cylkowska-Nowak