Program konferencji

 PROGRAM konferencji 7.12.2019:  Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa.

Jestem aktywny, użyteczny, potrafię, chcę. Jak pokonywać ograniczenia?

 

Warsztaty:

9:00 – 11:00 Terapia ręki u osób z z.Downa. Mgr Sabina Siwiec, Dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak, UMP

9:00 – 11:00 Praca na potencjałach potencjałem do pracy. Mgr Anna Janiak, Fundacja FIONA

 

11:00-11:20 Przerwa na kawę

11:20-11:25 Otwarcie konferencji :  Prof. dr hab. n. med. Maria Iskra, Dziekan Wydziału Medycznego UMP

Dr hab. n. med. Dorota Formanowicz, Zakład Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej UMP                       

Prof. UMP dr hab. n. med. Mariola Pawlaczyk, Katedra Geriatrii i Gerontologii UMP                                

Prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej UMP

 

I Sesja : Aktywizacja poprzez zajęcie i relacje społeczne Moderatorzy:

Prof.UMP dr hab.n.med.M.Pawlaczyk, Dr hab. n.med. D.Formanowicz

 

11:25 – 11:40  Wsparcie z środków PFRON dla osób z niepełnosprawnością

Dr Anna Skupień dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON

 

11:40 – 11:55 Terapia zajęciowa w zwiększaniu samodzielności dziecka i osoby dorosłej z z. Downa – założenia, cele, praktyki.

Dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak, UMP

 

11:55 – 12:10 Azymut PRACA. Świadome i aktywne środowisko warunkiem społeczno-zawodowej reintegracji osób z niepełnosprawnością.

Mgr Anna Janiak, Fundacja FIONA, Poznań

 

12:10 - 12:25 Poszukiwanie możliwości aktywnego udziału w społeczeństwie dorosłych – aspekty i możliwości pracy. Doświadczenia Fundacji JA TEŻ w Gdańsku

Mgr Małgorzata Bulczak, Fundacja JA TEŻ, Gdańsk

 

12:30 – 13:20 Przerwa na lunch

 

II Sesja: Aktywizacja poprzez zajęcie, edukację i komunikację Moderatorzy:

Prof.dr hab.n.med. M.Iskra, Prof.dr hab.n.med. A.Latos-Bieleńska

 

13:20-13:35  Aktywizowanie niepełnosprawnych intelektualnie - błędy popełniane przez opiekunów terapeutów, pedagogów.

Mgr Tomasz Popadowski, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA”, Poznań

 

13:35-13:50  Aktywizacja osób z z.Downa. Przykład Stowarzyszenia Pro-Activ w Rydzynie

Mgr Adam Samol, Stowarzyszenie Pro-Activ, Rydzyna

13:50-14:05  Mamo, tato - ja też mam prawo się uczyć - analiza postaw w polskiej szkole na tle badań naukowych prowadzonych przez Down Syndrome Education

Mgr Małgorzata Bulczak, Fundacja JA TEŻ, Gdańsk

 

14:05-14:20  Komunikacyjne MOSTY. O etycznej i skutecznej komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Mgr Anna Janiak, Fundacja FIONA, Poznań

 

14:25-14:45 Przerwa na kawę

III Sesja : Aktywizacja poprzez metabolizm Moderatorzy: Prof. dr hab.n.med. K.Łącka, Prof. dr hab.n.med. M.Pioruńska-Stolzman

 

14:45-15:00  Problemy endokrynologiczne u pacjenta z z.Downa 

 Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Łącka, UMP

 

15:00-15:15  Znaczenie diety u osób z.Downa.

 Dr n.med. Łucja Czyżewska-Majchrzak

 

15:15-15:30  Zalety wyzwań motorycznych stawianych osobom z z.Downa.

 Doświadczenia własne, analiza literatury.

 Dr n. o zdr. Roksana Malak, UMP

15:30 – 15:45  Celowana suplementacja, jako wsparcie aktywności osób z z.Downa

Dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk, UMP

15:45-15:50  Zakończenie konferencji

 

Do pobrania