Program konferencji

 "Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa.

Wyzwania rodziców, terapeutów, dzieci: emocje, zdrowie, edukacja."

 

Termin: 7 kwietnia 2022 roku.

Forma realizacji: on-line, w godz.9:00-14:00

 

Komitet Organizacyjny: dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk, dr n. med. Marcin Nowicki,

                                      dr n. med. Anna Blacha, dr n. med. Alicja Brożek

Komitet Naukowy: prof. dr hab. n. med. Dorota Formanowicz, prof. dr hab. n. med. Maria Iskra,

                          prof. dr hab. n. med. Maria Pioruńska- Stolzman, dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk

 

9:00-9:05 otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Dorota Formanowicz, prof. dr hab. n. med. Maria Iskra,

prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk

 

WYKŁADY:

9:05-9:25 Emocje rodzica-emocje dziecka i ich znaczenie dla rozwoju.

prof. dr hab. n. o zdr. Ewa Mojs, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

9:25-9:45 Wyzwania rodziców i terapeutów: edukacja-zatrudnienie osób z t21.  

mgr Małgorzata Bulczak, Prezes Fundacji JaTeż, Gdańsk

9:45-9:55 pytania/dyskusja

9:55-10:00 przerwa

 

10:00-10:20 Osoba dorosła z trisomią 21-wybrane wyzwania medyczne.

prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, Gdański Uniwersytet Medyczny

10:20-10:40 Mitochondria a trisomia 21. prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel,

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

10:40-11:00 Wyzwania endokrynologiczne, co ważne w rozwoju? 

dr hab. n. med Ewa Barg, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

11:00-11:10 pytania/dyskusja

11:10-11:20 przerwa

 

11:20-11:40 Niestandardowe wyzwania medyczne w trisomii 21, przygotowanie do badań laboratoryjnych. dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

11:40-12:00 Styl życia, a biochemia funkcji poznawczych i emocjonalnych.

dr n. med Jolanta Uchman, Prezes Fundacji Laboratorium Marzeń, Poznań

12:00-12:10 pytania/dyskusja

12:10-12:15 przerwa

 

WARSZTATY:

12:15-13:05 Wyzwania rodziców i terapeutów: edukacja-zatrudnienie osób z t21.

mgr Małgorzata Bulczak, Prezes Fundacji JaTeż, Gdańsk

13:05-13:55 Dieta GAPS - wyzwanie dla całej rodziny? dr n. med Jolanta Uchman, Prezes Fundacji Laboratorium Marzeń, Poznań

 

13:55-14:00 zakończenie Konferencji

Do pobrania