Prelegenci

Roksana Malak

W 2012 roku obroniłam pracę doktorską dotyczącą oceny i terapii dzieci z zespołem Downa. Pracuję jako fizjoterapeuta z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi w tym z dziećmi dotkniętych niepełnosprawnością od 2007 roku, a także jako osteopata i jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Do moich doświadczeń zawodowych należy pełnienie roli kierownika w Pracowni Fizjoterapii Pediatrycznej na Uniwersytecie Medycznym oraz w Poradni Rozwojowej dla Dzieci i Młodzieży przy Stowarzyszeniu Na Tak, wspierających dzieci z zespołem Downa

Jestem autorka i współautorka 76 prac naukowych oraz jednej publikacji książkowej. Ukończyłam kursy: Skala Oceny Zachowań Noworodków wg Brazeltona, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Cambridge; NDT Bobath; Bobath Baby, General Movements (basic, advanced); szkolenie I i II stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej, FITS, PNF – podstawowy, Kurs Halliwick (nauka pływania osób niepełnosprawnych), TIMP, MEDEK.

Wiedza na temat sprawdzonych naukowo i klinicznie rozwiązań powinna być rozpowszechniona. Każde dziecko bowiem powinno mieć szanse na prawidłowy rozwój. 

 

 

 

Mirosława Cylkowska-Nowak

Doktor nauk humanistycznych, arteterapeutka, logopedka, pedagożka; zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy, kieruje Pracownią Terapii Zajęciowej w Katedrze Geriatrii i Gerontologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autorka i redaktorka 251 publikacji naukowych (całkowity dorobek naukowy: 1085 pkt. MNiSzW, IF – 4,063). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół społecznych funkcji edukacji w ujęciu komparatystycznym, edukacji zdrowotnej i terapeutycznej oraz społecznych aspektów terapii wspomagających terapię medyczną.  

 

 

Tomasz Popadowski

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA". Z wykształcenia terapeuta zajęciowy, pedagog specjalny oraz koordynator polityki i pracy socjalnej. Od 21 lat pracuje w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "ISKRA" w Poznaniu ul. Pamiątkowa 28 A. Wykonywana praca obejmowała i obejmuje - prowadzenie zajęć terapeutycznych z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, kierownik środowiskowego domu samopomocy, koordynator placówek terapeutycznych, koordynator projektów mających na celu szeroką aktywizację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Szeroka współpraca z urzędami, firmami, uczelniami w zakresie związanym z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 

 

 

Miłosława Zowczak-Drabarczyk

 

Dr n. med. Miłosława Zowczak-Drabarczyk, specjalista diagnostyki laboratoryjnej, lekarz chorób wewnętrznych, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu (UMP) w Katedrze Chemii i Biochemii Klinicznej, Zakładzie Biochemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej. 

Od 12 lat pasją jest m.in. poszukiwanie sposobów poprawy jakości życia osób dotkniętych trisomią 21 (z.Downa). Uczestniczyła w dwóch konferencjach międzynarodowych poświęconych przede wszystkim medycznym, naukowym aspektom zespołu Downa: 

- Workshop on Cognition in Down Syndrome. Molecular, Cellular and Behavioral Features and the Promise of Pharmacotherapies, April 13-15 2013, Washington DC, USA

- 1st T21RS International Conference 2015: Changing paradigms in Down Syndrome Paris, June 4 - 7, 2015 (prezentacja doniesienia plakatowego). 

 Współorganizator konferencji: „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa”, które odbyły się w UM w Poznaniu w 2017 i 2018 roku.

Z powodu zainteresowań i życiowej konieczności chętnie stosuje dietę oraz inne naturalne metody profilaktyczne i lecznicze w medycynie. Ukończyła kurs diety GAPS (Gut and Psychology/Physiology Syndrome) w Cambridge w 2017 roku.

Prywatnie szczęśliwa żona i szczęśliwa mama dwóch synów (lat 16 i 12).

 

 

 

Anna Janiak

 

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym i certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Od lat aktywnie działam na rzecz osób ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin tworząc i realizując projekty aktywizująco-edukacyjne w ramach Fundacji FIONA oraz wdrażając autorski model aktywizacji społeczno-zawodowej osób z autyzmem w Spółdzielni Socjalnej FURIA. Jestem współautorką trzech społecznych innowacji, których celem jest zmiana sytuacji osób zależnych, poprzez wsparcie i inspirowanie ich otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów. Prowadzę spotkania, warsztaty i szkolenia oraz grupę samopomocową dla rodziców osób z niepełnosprawnościami – wszystko to, aby wspierać rodziców w procesie podnoszenia poziomu samodzielności oraz maksymalnie możliwej niezależności ich dzieci. Jestem przekonana, że fundamentami pracy z drugim człowiekiem są relacja oparta na szacunku, akceptacji oraz komunikacja dostosowana do potrzeb i możliwości wszystkich jej uczestników. Moje zawodowe zainteresowania są wsparte osobistymi doświadczeniami – jestem mamą dorosłego Aspiego oraz prawnym i fatycznym opiekunem dorosłej siostry ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

Adam Samol

 

mgr Adam Samol od zawsze pracuje z niepełnosprawnymi jako nauczyciel i wychowawca w
ośrodku szkolno-wychowawczym. Od 1991 pracuje w Warsztatach Terapii Zajęciowej w
Rydzynie, obecnie jako kierownik. Założyciel Stowarzyszenia Pro-Activ w Rydzynie oraz
spółek socjalnych Zielona Kłoda w Rydzynie i Kotwica w Dominicach. Spośród kilkudziesięciu
nominowanych do tytułu Człowieka Wielkiego Serca 2010 znalazł się w piątce finalistów
XVII Plebiscytu Programu ,,Wyzwanie’’ Oddziału Telewizji Polskiej w Poznaniu. Jego pasją
jest praca z niepełnosprawnymi.

 

 

Łucja Czyżewska-Majchrzak

dr n. med. Łucja Czyżewska-Majchrzak
specjalista żywienia i dietetyki, logopeda
W temacie moich głównych zainteresowań z zakresu żywienia znajduje się wpływ odżywiania na
zdrowie osób dorosłych jak i dzieci w tym dzieci posiadającymi specjalne wymagania żywieniowe.
Dobór diety oraz ewentualnej suplementacji uzasadniam wynikami badań Pacjentów oraz aktualnymi
danymi naukowymi z zakresu dietetyki oraz biologii molekularnej. Pomagam również dzieciom w
nabywaniu umiejętności gryzienia i żucia, przygotowując tym samym narządy artykulacyjne do
prawidłowego rozwoju mowy. Posiadam również doświadczenie w zakresie szkoleń i warsztatów dla
młodzieży szkolnej oraz rodziców dzieci dotyczących stanu odżywienia i zaleceń dietetycznych.
Nadrzędnym celem mojej pracy jako logopedy jest pomoc dzieciom w nabywaniu umiejętności
komunikacyjnych i w rozwoju mowy. Prowadzona terapia logopedyczna obejmuje zarówno aspekty
poznawcze dziecka oraz prawidłowe funkcjonowanie aparatu artykulacyjnego. Pracując z dziećmi
bazuję na założeniach Metody Krakowskiej. Cenię dobry kontakt z Rodzicami i Opiekunami.
Jestem autorką licznych publikacji naukowych w czasopismach polskich oraz zagranicznych. Swoje
kwalifikacje nabyłam m.in. w trakcie:
 studiów podyplomowych w zakresie logopedii realizowanych w Collegium Da Vinci w
Poznaniu
 stacjonarnych studiów doktoranckich i realizacji pracy badawczej z zakresu dietetyki w
Katedrze Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
 studiów podyplomowych w zakresie dietetyki i poradnictwa żywieniowego realizowanych w
Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
jak również licznych kursów specjalistycznych, w tym:
 Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnienie pracy lewej półkuli mózgu –
warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej oraz Fazeon
 VIII Forum Neurologii Dziecięcej. Neurologia dziecięca w przypadkach klinicznych – od
noworodka do nastolatka – organizator Forum Media Polska Sp. z o.o., patronat naukowy
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu
 „Dlaczego dziecko jeszcze nie mówi?” – warsztaty neurologopedyczno-fizjoterapeutyczne –
organizator: Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori
 I Forum Terapii Pacjentów z Chorobami Nerwowo – Mięśniowymi. Aktualny stan wiedzy –
organizator: Polskie Towarzystwo Chorób nerwowo-mięśniowych
 VII Forum Neurologii Dziecięcej. Sukcesy w neurologii dziecięcej - – organizator Forum Media
Polska Sp. z o.o., patronat naukowy Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego,
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 Najlepsze algorytmy dietetyczne w chorobach cywilizacyjnych i autoimmunologicznych
 Certyfikowana Akademia Dietetyki Klinicznej dla lekarzy medycyny
 IV Polski Kongres Genetyki

 

Małgorzata Bulczak

 mgr Małgorzata Bulczak, prezes zarządu Fundacji Ja Też w Gdańsku. Zawodowo trener biznesu. Mama 10-letniej Asi z zespołem Downa.

 
 
 

Katarzyna Łącka

Przez całe życie zawodowe związana z Katedrą i Kliniką Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób
Wewnętrznych UMP. Endokrynolog. Tytuł profesora uzyskała w 2009 r . Jest konsultantem w dziedzinie
endokrynologii w Szpitalu Klinicznym nr 2 UMP. Ponadto jest konsultantem Wojewódzkim w zakresie
endokrynologii w województwie lubuskim. Główne zainteresowania naukowe to przede wszystkim
tyreologia, endokrynologia molekularna, onkologia gruczołów dokrewnych, aberracje chromosomowe płci, zwłaszcza problematyka związana z zespołem Turnera. Jest autorem lub współautorem ok. 150 artykułów naukowych. Pełniła różne funkcje w towarzystwach naukowych m.in przewodniczącej Sekcji
Endokrynologii Molekularnej PTE.